Teicneolaíocht

22-Márta-17
Teicneolaíocht

Ríomhaireacht agus Teicneolaíocht sa scoil

Tá réimse leathan d'ábhar ICT againn sa scoil, idir ríomhairí deisce, ríomhairí glúine agus iPadanna. Táimid i gconaí ag iarraidh an leas is fearr a bhaint as na hacmhainní atá againn agus mar a théann na blianta ar aghaidh, athraíonn na bealaí a úsáidaimid an teicneolaíocht.Tá clár cliste i ngach seomra ranga chomh maith agus is áis thar barr í seo chun cur le foghlaim gníomhach na bpáistí.

Táimid tar éis infheistiú mór a dhéanamh in iPadanna le cúpla bliain anuas agus úsáidtear iad 'sna ranganna agus i Tacaíocht Foghlama chun cur le foghlaim na bpáistí i slite gníomhach agus taitneamhach. Bíonn na iPadanna ag dul timpeall na scoile chun cabhrú leis na páistí feabhsú a chur ar a chuid scileanna Mata, Béarla, Gaeilge agus i ngach ábhar eile. Is breá le na páistí a bheith ag úsaid na iPads chun taighde a dhéanamh ar tionscnamh, ríomhchlárú a fhoghlaim nó físeáin a chruthú.

Le déanaí chomh maith tá an scoil tar éis seit róbó Lego a cheannach. Leis na seit seo bíonn na páisí ag foghlaim faoi ríomhchlárú, fadhb réiteach agus chomhoibriú.

Táimid tar éis alán airgid a chuir isteach i gcóras nua Wifi chomh maith chun cinntiú go mbeimid in ann an teicneolaíocht a úsáid go héifeachtach sa scoil.

Le úsáid an TFC ag dul ó neart go neart sa scoil tá sé i gceist ag an scoil cur isteach ar an brat 'Digital School of Distinction' sar i bhfad.

We have a wide range of ICT resources in the school, between desktop computers, laptops and iPads. We are always trying to use these resources as effectively as possible to ensure that we are getting the best use out of them, and as the years go by, the ways they are used change to reflect the changing times. Each classroom has a Smart Board as well, and this is a great resource that ensures that the children learning actively.

We have invested heavily in iPads over the last few years and they are used in all classrooms and in Learning Support to make learning interactive and enjoyable. The iPads are moved around the school to help the children improve their skills in Maths, English, Irish and many other subjects as well.The children love to use the ipads to do research for projects, learning coding and creating videos.

Lately, the school bought a set of Robot Lego as well. with these sets, the children learn about coding, problem solving and co-operating together.

We have also invested in a new Wifi system to help us use technology more effectively and reliably.

With the use of ICT going from strength to strength in the school, we hope to apply for the 'Digital School of Distinction' falg soon.

Scratch

Le cúpla bliain anuas tá páistí i Rang 5 ag foghlaim na scileanna a bhaineann leis an teanga ríomhaireachta SCRATCH. Ag obair i ngrúpaí, glacann siad páirt sa chomórtas náisiúnta SCRATCH. I 2017 d’éirigh le grúpaí amháin ionad a fhail sa chraobh.

For the last number of years Rang 5 children are learning SCRATCH computer programming language skills. Working in groups the children participate in the national SCRATCH competition. In 2017 one group succeed in reaching the national finals.

Events
Meith
27 2018
Turas Scoile Naíonáin Mhóra agus Rang 1
Meith
27 2018
Turas Scoile Rang 2
Meith
28 2018
Turas Scoile Naíonáin Bheaga
Meith
29 2018
Scoil Críochnaithe: Leath Lá @ 12
11-Meith-2018
End of Year Newsletter
07-Meith-2018
School Calendar 2018 / 2019
31-Bealt-2018
Sponsored Walk
18-Aib-2018
April 2018 - Newsletter
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2018 Gaelscoil Eiscir Riada