Riachtanais Speisialta

22-Márta-17
Riachtanais Speisialta

Tacaíocht do pháistí

Tuagaimid cúram faoi leith do pháistí a bhfuil deacrachtaí foghlama gearrthréimhseacha nó fad-thréimhseacha acu, i GSER. Tá foireann tacaíochta againn a thugann cúnamh do pháistí na scoile.

Sa bhaile go príomha a chothaítear nós na léitheoireachta. Spreag do pháiste le dul chuig an leabharlann agus cabhraigh leis/léi a thuiscint gur iontach an caitheamh aimsire an léitheoireacht agus nach mbaineann sé le obair bhaile agus an scoil amháin. Spreag do pháiste le dul ag léamh i rith na laethanta saoire.

Má tá deacrachtaí lithearthachta/Mata ag do pháiste b’fhéidir go gcuirfí é/ í chuig an múinteoir tacaíochta le cúnamh a fháil nó b’fhéidir go gcuirfí cúnamh ar fáil sa seomra ranga i bhfoirm obair stáisiúin. Go mórmhór, iarrtar ar thuismitheoirí éisteacht lena bpáiste ag léamh chuile oíche agus tacú le obair na scoile go ginearálta. Ná bíodh imní as cuimse ort faoi léitheoireacht/deacrachtaí foghlama do pháiste agus ná cothaigh aon imní ann/inti. Bí dearfach agus labhair linn.

Sa chás go gceapann an múinteoir ranga nach bhfuil do pháiste ag déanamh an dul chun cinn céanna le páistí eile sa rang ó thaobh foghlama/iompair dó, cuirfear sibhse, na tuismitheoirí ar an eolas. Má cheapann an múinteoir ranga nó/agus an múinteoir tacaíochta /an Príomhoide go mbeadh tástáil síceolaíoch/oideachasúil ina chúnamh don fhoireann teagaisc le freastal oideachasúil níos fearr a dhéanamh ar do pháiste, cuirfear é sin in iúl daoibh.

The Learning-Support team help children with short-term or long-term learning difficulties in GSER.

It is primarily in the home that the habit of reading is fostered. Encourage your child to join the library and help him to appreciate that reading is fun and is not confined to school or homework. Encourage reading in free time and during holidays.

If your child has difficulty with literacy and/or Maths he/she may be permitted to attend the Learning-support Teacher. Parents need to praise and support their child in order to reinforce the work of the Learning-Support programme. Parents are especially encouraged to listen to/or read to their children every night. Be positive and try not to be over-anxious about your child’s reading/ learning difficulties.

If the class teacher feels that your child is not making progress behaviourally and/or educationally parents will be informed. If the class teacher and/or the Principal/the Learning Support teacher feels that an Educational Psychological Assessment would be of benefit to the teaching staff/child in helping your child reach his/her potential parents will be consulted.

Events
Noll
25 2017
Scoil dúnta
Ean
23 2018
Cruinnithe Tuistí Naí Sóisir
Feabh
06 2018
Seirbhís an tSolais
Feabh
13 2018
Cóineartú
15-Samh-2017
November 2017 - Newsletter
01-Samh-2017
Registration for Junior Infants September 2018
16-D.Fómh-2017
Bhí ceiliúradh mór sa scoil an tseachtain seo caite nuair a bhuaigh foireann shóisir na mbuachaillí an tsraith peile.
16-D.Fómh-2017
Fógra ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le Stoirm Ophelia
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmháil / Contact
Gaelscoil Eiscir Riada,
Bóthar an Ghrifín
Leamhcán
Co. Átha Cliath
Eire

01 621 0342

Uimhir Charthanachta: 20120474
Green School
Suíomh na Scoile / Location
© 2017 Gaelscoil Eiscir Riada